Vinohrady

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme priblížiť činnosti, ktoré musíme vo vinohrade urobiť, aby sme dopestovali zdravé a kvalitné hrozno. Vždy platilo a platí že kvalita vína sa rodí vo vinohrade.
 Január Vinič zimuje. Vo vinohrade sa nepracuje.
Február Začína sa rezačka, t.j. skracujeme jednoročné drevo viniča. V tomto čase je to jediná a veľmi dôležitá práca, ktorá sa presúva aj na mesiac marec.
Marec Starý ľudia hovorievali : “Marec na rezačku, apríl na kopačku”.
Apríl Viažeme letorasty pre novú vegetáciu. (Letorasty sú najmladšie časti dreva viniča, z minuloročného vegetačného obdobia, ktoré nesú listy, úponky, strapce hrozna.) Začínajú sa aj zemné práce. Odkopávame korene a odstraňujeme z nich rosné korienky. V tomto období sa vo viniciach aplikuje aj prvý postrek.
Máj Vinič je už úplne prebudený k životu. Počas vegetácie chránime vinič proti chorobám a škodcom. Jednou z najnebezpečnejších chorôb je perenospóra (pleseň) viniča, ktorá napadá hlavne listy. Keď napadne strapce, dokáže zlikvidovať aj celú úrodu. Veľmi nebezpečnou chorobou je tiež múčnatka viniča. Na listoch a bobuliach tvorí plesňovité povlaky. Bobule pukajú a vysychajú. Kučeravosť listov spôsobujú drobné roztoče, ktoré vysávajú listy. Veľké škody spôsobujú aj húsenice obalovačov (pásového a hroznového). Proti všetkým týmto a ďalším škodcom striekame na vinič roztoky rôznych ochranných prostriedkov. Postreky opakujeme spravidla v 14 dňových intervaloch, najmä za teplého a vlhkého počasia. Robíme zemné práce – plečkovanie a kyprenie. Ich cieľom je odstrániť burinu z vinohradu a optimalizovať prísun vlahy pre vinič. V máji sa začíname zelené práce – vyplievanie. Tak hovoríme odstraňovaniu nežiadúcich výhonkov na viniči. Ide hlavne o plané letorasty a zálistky.
Jún Striekame ochranné prostriedky. Robíme zemné a zelené práce – vyplievame burinu.
Júl Striekame ochranné prostriedky. Robíme zemné a zelené práce. Odstraňujeme zálistky. Upravujeme drôtenku a zastrkávame do nej letorasty.
August Aplikujeme posledné postreky. Realizujeme snímanie – skracovanie letorastov. V auguste začíname oberať najskoršie odrody.
September Oberačka.
Október Oberačka.
November Vinicu pripravujeme na zimu. Na drevo viniča prihrnieme zem, aby sme zabránili vymŕzaniu koreňov počas zimy.
December Príprava vinice na zimu.